Το επάγγελμα του «Ψυχολόγου» στην Κύπρο διέπεται από τη νομοθεσία: Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμος.


Διευκρινίζεται ότι η αδειοδότηση των Ψυχολόγων και η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι έργο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.


Άλλες νομοθεσίες που δύναται να αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τους επαγγελματίες ψυχολόγους: