Για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Βεβαιωθείτε μέσω της Γραμματείας για τα οφειλόμενα έτη (το ποσό για τα τακτικά μέλη ανέρχεται στα €35 και για τα συνδεόμενα μέλη στα €20 ετησίως). 
  2. Καταθέστε τα τέλη της/των ετήσιας/ων συνδρομών στον τραπεζικό λογαριασμό του Παγκυπρίου Συλλόγου Ψυχολόγων
    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Λογ/σμού: 0123-01-022660
  3. Εφοδιαστείτε με αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των τελών εγγραφής

Αποστείλετε είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pasypsy@gmail.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, Ταχυδρομική Θυρίδα 25507, 1310 Λευκωσία το αντίγραφο απόδειξης καταβολής των τελών συνδρομής.